Τα Μαθηματικά στις Φυσικές Επιστήμες

Τα μαθηματικά στις Φυσικές Επιστήμες. Μέθοδος Διαταραχών,, κανονική διαταραχή, μέθοδος Poincare -Lindstedt

της Δήμητρας Σπανού χημικού   υπό κατασκευή ΜΕΘΟΔΟΙ ΔΙΑΤΑΡΑΧΩΝ Ένα φυσικό πρόβλημα δεν είναι πάντα δυνατόν να περιγραφεί με ακρίβεια με ένα μαθηματικό μοντέλο, ώστε καταφεύγουμε αναγκαστικά σε προσεγγιστικές λύσεις. Αυτό οφείλεται συνήθως ότι τις συνθήκες εκτός από τους εμφανείς παράγοντες...

Τα μαθηματικά στις Φυσικές Επιστήμες. Διαστατική ανάλυση, κανονικοποίηση.

της Δήμητρας Σπανού χημικού     Διαστατική ανάλυση και κανονικοποίηση Διαστατική ανάλυση: Όπως ξεκινήσαμε να λέμε Η Φυσική και τα Μαθηματικά συνεργάζονται στενά  Κυρίως οι Φυσικοί χρησιμοποιούν τα Μαθηματικά για να διατυπώσουν τους φυσικούς νόμους...

Τα μαθηματικά στις Φυσικές Επιστήμες: Οι μιγαδικοί αριθμοί με τις ιδιαίτερες ιδιότητές τους γίνονται κατάλληλοι για επίλυση ορισμένων προβλημάτων των φυσικών επιστημών.

της Δήμητρας Σπανού χημικού καθηγήτριας Dευτεροβάθμιας Εκπ/σης     ΜΙΓΑΔΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ:   Οι φανταστικοί αριθμοί: Κατά την επίλυση αλγεβρικών εξισώσεων προέκυψε η ανάγκη για  ευρεση τετραγωνικής ρίζας του -1 Έτσι εισήγαγαν ένα νέο στοιχείο στην Άλγεβρα του οποίου το...

Τα μαθηματικά στις Φυσικές Επιστήμες.: Αριθμοί και μαθηματικές διατάξεις με Ιδιαίτερη σημασία. Τανυστής διανυσμάτων.Τελεστής ανάδελτα.Κλίση συνάρτησης. Απόκλιση διανυσματικής συνάρτησης, Τελεστή laplace, ΔΕ Poisson,

ΔΗΜΗΤΡΑ ΣΠΑΝΟΎ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΧΗΜΙΚΟΣ 1ου ΓΥΜΝ, ΔΑΦΝΗΣ υπό κατασκευή Αριθμοί στις Φυσικές Επιστήμες με ιδιαίτερη σημασία και μοναδικές ιδιότητες   Η σταθερά του ηλεκτρισμού kc     η σταθερά του ηλεκτρισμού (που εμφανίζεται π.χ. στον νόμο του Coulomb)   KC =...

Τα μαθηματικά στις Φυσικές Επιστήμες: Οι αριθμοί, οι πραγματικοί αριθμοί, οι φανταστικοί αριθμοί και οι μιγαδικοί αριθμο στην Φυσική. Οι συναρτήσεις , πραγματικές, μιγαδικές, διαφορικές, διανυσματικές,

της Δήμητρας Σπανού    υπό κατασκευή   ΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ  Οι φυσικοί αριθμοί   1,2,3,...είναι αφηρημένες έννοιες που περιγράφουν μέγεθος συνόλων Οι ακέραιοι αριθμοί   0,1,2,3,...είναι αφηρημένες έννοιες που περιγράφουν τα σχετικά  μεγέθη...

Τα μαθηματικά στις Φυσικές Επιστήμες. Διανυσματικός Λογισμός: Φυσικά μεγέθη, μετρήσεις και υπολογισμοί, εκφράζονται με διανυσματική αναπαράσταση και υπολογισμούς.

ΔΗΜΗΤΡΑ ΣΠΑΝΟΎ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΧΗΜΙΚΟΣ 1ου ΓΥΜΝ, ΔΑΦΝΗΣ     Ο διανυσματικός λογισμός .  Ο κόσμος περιγράφεται με την βοήθεια διανυσμάτων Εκτός από τα βαθμωτα μεγέθη ή μονόμετρα, στην Φυσική υπάρχουν τα διανυσματικά μεγέθη  ή διανύσματα που για να περιγραφούν, εκτός από το μέτρο...

Τα μαθηματικά στις Φυσικές Επιστήμες. Η μαθηματικοποίηση των Φυσικών Επιστημών από την εποχή του Γαλιλαίου και του Νεύτωνα έως την εποχή του Αϊνστάιν. Διαστατική ανάλυση και κανονικοποίηση

της Δήμητρας Σπανού χημικού   ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΙ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η Φυσική και τα Μαθηματικά συνεργάζονται στενά  Κυρίως οι Φυσικοί χρησιμοποιούν τα Μαθηματικά για να διατυπώσουν τους φυσικούς νόμους και εξάγουν απτά αποτελέσματα από τις παρατηρήσεις και τα πειράματα Ο τρόπος σκέψης του...