Ορυκτό του σιδήρου κυρίως Fe2O3.με προσμέίξεις Τιτάνιο Μαγγάνιο Αργίλιο