Πλουτώνιο πέτρωμα πού σκληρό περιέχει άστριους και χαλαζία και άλλα ορυκτά