Ορυκτό του Χαλκού με ζωηρό πράσινο χρώμα Cu(OH)CO3