Ορυκτό του Ψευδάργυρου. Απαντά με προσμίξεις σιδήρου ZnS-(ZnFe)S κυβικό