κουαρτζ Ποιότητα χαλαζία (SiO2) σε ρόζ χρώμα (λόγω προσμίξεως)