Τουρμαλίνης Κυκλοπυριτικά ορυκτά με γενικό τύπο με γενικό τύπο (Ca, Na, K)