Θεέ μου φύλαγέ με από τους φίλους, γιατί τους εχθρούς μου τους ξέρω με από