κι αν φτάσουν καλά να οδηγηθούν μετά με δόλο στα νοσοκομεία των γενοκτονιών