Σπανός, Ρίγλης, Βαγιανός. Παλιοί καθηγητές Γυμνασίου Αρρένων Σάμου