Δουλειά από το 4 τεύχος Σχολικου Περιοδικού που δεν βγήκε. H κεντρική φωτογραφία από τον Μάριο Θράβαλο