συνέχεια με συνεργασία του εφοπλιστή Σπύρου Λάτση της δεκαετίας του 90 -2000 με τον Κουμμουνιστή ηγέτη της Ρουμανίας Ιαν Ιλιέσκου (πολλά τα επιχειρηματικά ενδιαφέροντα)