Θα τον διαλέγατε για ενημέρωση για την Ελληνική Ιστορία;