Με την Ελ. Γερ. που ζουν ψηλά ! (ο "Τι κάνετε κυρία Σπ...." και η ανώτερη)