«Σκληρόν σοι προς κέντρα λακτίζειν…» Βάκχες του Ευριπίδη, Αγαμέμνωνας του Αισχύλου, Ευαγγελιστής Λουκά προς Δαμασκόνς