Με αφορμή την προτροπή της Γερμανίας προς την Αγγλία ¨να μην παίζουν με το Brexit" ενδιαφέρθηκα να μάθω για το brexit και να τι βρήκα

2020-10-02 14:13

της Δήμητρας Σπανού

 

μεταφέρω αποσπασματικά την ιστορία από https://brexit.gov.gr/dyo-senaria-eksodou/

Τι είναι το Brexit

Οι ηγέτες των 27 κρατών-μελών της Ένωσης επεδίωξαν εξαρχής μία συνολική συμφωνία εξόδου του Ηνωμένου Βασίλειου από την Ευρωπαϊκή Ένωση, με το Ηνωμένο Βασίλειο να εξασφαλίζει οργανωμένη αποχώρηση

Το πλαίσιο των μελλοντικών σχέσεων των δύο πλευρών αποτυπώθηκε σε Κοινή Πολιτική Διακήρυξη, που συνόδευε την αρχική Συμφωνία Αποχώρησης (Νοεμβρίου 2018).

αναθεωρήθηκε μαζί με τη Συμφωνία Αποχώρησης/Πρωτόκολλο για την Ιρλανδία. Η αναθεωρημένη Κοινή Πολιτική Διακήρυξη εγκρίθηκε και αυτή στις 17 Οκτωβρίου 2019 από τη Βρετανική κυβέρνηση και τους ηγέτες των 27 κρατών-μελών της ΕΕ.

περιλαμβάνει τους βασικούς τομείς μελλοντικής συνεργασίας του Ηνωμένου Βασιλείου με την ΕΕ, 

Η αναθεωρημένη Συμφωνία Αποχώρησης έχει πλέον τεθεί σε ισχύ. Προβλέπει μία μεταβατική περίοδο 11 μηνών, μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2020,

μπορεί να επεκταθεί άπαξ, για ένα ή δύο χρόνια όπου

Ηνωμένο Βασίλειο και η ΕΕ θα διαπραγματευτούν την μελλοντική τους σχέση. Που

μπορεί να καταλήξει σε μία ενιαία συμπεριληπτική συμφωνία ή σε ένα σύνολο επιμέρους, τομεακών, συμφωνιών   ‘η

μπορεί να καταλήξει σε μία ενιαία συμπεριληπτική συμφωνία ή σε ένα σύνολο επιμέρους, τομεακών, συμφωνιών  

τότε

το (ή τα)

τότε το Ηνωμένο Βασίλειο θα αποχωρήσει οριστικά από την ΕΕ χωρίς (εμπορική ή άλλη) συμφωνία.

Οι εμπορικές σχέσεις των δύο πλευρών θα διέπονται, τουλάχιστον για κάποιο διάστημα, από τους κανόνες του ΠΟΕ, γεγονός που θα έχει πολύ σοβαρές συνέπειες

Η διαπραγματευτική θέση της ΕΕ αποτυπώνεται  που

προκρίνει την συνομολόγηση μίας ενιαίας και συνολικής συμφωνίας,

Το Ηνωμένο Βασίλειο αντιθέτως έχει εκφράσει ξεκάθαρη προτίμησή για μία ξεχωριστή εμπορική συμφωνία   και

Επιθυμεί επίσης οι διαπραγματεύσεις να ολοκληρωθούν εντός του 2020,

Tещ врьщыжшуньф ужштфш зфдфшжщеукщ

Жуеыш здркщащкщжньфш жщеш

Η επίσημη Βρετανική διαπραγματευτική θέση θα δημοσιοποιηθεί στις 27 Φεβρουαρίου 2020.

ενώ

Οι επίσημες διαπραγματεύσεις μεταξύ των δύο πλευρών θα ξεκινήσουν αρχές Μαρτίου του 2020.

Επιδίωξη της διαπραγματευτικής ομάδας της ΕΕ είναι οι διαπραγματεύσεις να καταλήξουν σε κάποιου είδους συμφωνία μέχρι τον Οκτώβριο του 2020

 

ώστε αυτή να εγκριθεί από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο του Οκτωβρίου 2020 και στην συνέχεια από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, πριν τις 31 Δεκεμβρίου 2020.

Σε περίπτωση που οι δύο πλευρές καταλήξουν σε κάποια συμφωνία μέχρι το τέλος του 2020, η μεταβατική περίοδος θα λήξει στις 31 Δεκεμβρίου 2020 και από 1 Ιανουαρίου 2021, οι σχέσεις Ηνωμένου Βασιλείου και ΕΕ θα διέπονται από τις προβλέψεις της νέας συμφωνίας.

Το υπόλοιπο το μεταφέρω χωρίς περικοπές (αν καταλάβετε γιατί!)

Ενδέχεται η συνολική συμφωνία ή κάποιες τομεακές συμφωνίες να έχουν μικτό χαρακτήρα (να είναι δηλαδή μικτής αρμοδιότητας των κρατών-μελών και της ΕΕ).

Στην περίπτωση αυτή θα πρέπει, για να τεθούν σε ισχύ, να κυρωθούν και από τα εθνικά κοινοβούλια των κρατών-μελών, γεγονός που θα καθυστερήσει την όλη διαδικασία. Σε πολλές περιπτώσεις μικτών εμπορικών συμφωνιών της ΕΕ με τρίτες χώρες όμως, ένα μεγάλο μέρος των συμφωνιών αυτών (αποκλειστικής αρμοδιότητας της ΕΕ) μπορεί να εφαρμοστεί προσωρινά, μέχρι αυτές να κυρωθούν από όλα τα εθνικά κοινοβούλια των κρατών-μελών.

Η προοπτική αυτή θα διαφανεί κατά την διάρκεια των διαπραγματεύσεων, αναλόγως της εξέλιξής τους.

Αυτά και μου λύθηκαν πολλές απορίες.! Ιδιαίτερα  όταν πρόσεξα τις ημερομηνίες που ορίζονται.