Οικογενειακή Κατάσταση Δήμητρας Σπανού

2019-06-16 22:08

 

2015-09-21 08:03

 

 

 

 

8-11-2015
ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΓΡΑΦΗ ΝΙΚΟΛΑ ΔΑΝΟΥΣΗ ΣΤΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΤΑXISNET
 
Στελνω mail Προς: Nikolas Danousis, gdan@aegean.gr

Tι έπρεπε να είχατε κάνει για να δηλωθεί (ο Νικόλας όχι εσύ) νέος χρήστης

 
 
1:11 μμ
Προς: Nikolas Danousis, gdan@aegean.gr
 
 
 
 
 
 
Επειδή νόμιμα ο Νικόλας δηλώνεται σε μένα θέλω ενημέρωση και αντίγραφα του πληρεξούσιου .

 • Υποβολή Αίτησης Εγγραφής.
 • Συμπληρώνετε ηλεκτρονικά την αίτηση εγγραφής σας ακολουθώντας τις οδηγίες. Το σύστημα ελέγχει την αίτησή σας και -εφόσον επιβεβαιώσει τα στοιχεία που δηλώσατε- σας χορηγεί (αμέσως) αποδεικτικό σημείωμα στο οποίο αναγράφεται και η προθεσμία μέσα στην οποία πρέπει να μεταβείτε στη Δ.Ο.Υ. σας για να παραλάβετε τον κλειδάριθμο που έχει εκδοθεί για λογαριασμό σας. 

 • Έγκριση της αίτησης στη Δ.Ο.Υ.

 • Επισκέπτεστε το τμήμα Μητρώου της Δ.Ο.Υ. σας και ζητάτε να λάβετε τον κλειδάριθμο που σας αντιστοιχεί. Τα μόνα στοιχεία που απαιτούνται για τη διαδικασία αυτή είναι ο Α.Φ.Μ. σας και το αποδεικτικό της ταυτοποίησής σας (αστυνομική ταυτότητα, διαβατήριο, ταυτότητα Ομογενούς κ.λπ.). 
  ΠΡΟΣΟΧΗ: 

 • Πρέπει να επισκεφθείτε αυτοπροσώπως τη Δ.Ο.Υ. σας, εφόσον η εγγραφή αφορά εσάς προσωπικά ή άλλον πολίτη (π.χ. κάτοικο εξωτερικού για τον οποίο έχετε οριστεί αντίκλητος ή τέκνο για το οποίο έχετε τη γονική μέριμνα) ή μη φυσικό πρόσωπο, εφόσον είστε ο νόμιμος εκπρόσωπός του και τα στοιχεία σας είναι ήδη καταχωρημένα στο Μητρώο της Δ.Ο.Υ. 
 • Στην περίπτωση που ένα Φυσικό Πρόσωπο ή ο νόμιμος εκπρόσωπός του ή ο νομίμως εκπροσωπών ένα Μη Φ.Π. αδυνατεί να προσέλθει στη Δ.Ο.Υ., θα προσκομίζεται Ειδικό Πληρεξούσιο για τη συγκεκριμένη διαδικασία πιστοποίησης, χρονικής διάρκειας τεσσάρων μηνών. 
  Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας στο Τμήμα Μητρώου, εκτυπώνονται δύο βεβαιώσεις. Η μία από αυτές -η οποία και θα σας χορηγηθεί- περιέχει τον κλειδάριθμο που είναι απαραίτητος για την ενεργοποίηση του λογαριασμού σας.

 • Ενεργοποίηση Λογαριασμού Χρήστη (User Account)
 •  
   Περιμένω
Δήμητρα Σπανού
 

 

 Διαβάστε περισσότερα: https://dimitra-spanoy.webnode.gr/news/oikogeneiaki-katastasi-dimitras-spanoy/