2019-11-11 17:29

Παρακαλώ να με ενημερώσετε εάν γίνεται, εάν οι τεχνικές νοητικού ελέγχου που διδάσκει η THE SILVA METHOD είναι δυνατόν να ασκηθούν από σπουδαστές των σεμιναρίων σας σε άλλα άτομα που δεν σχετίζονταιμε αυτές τις τεχνικές,

Α. με ή παρά την σύμφωνη γνώμη τους

Β. Χωρίς να γνωρίζουν περί του θέματος

 

Δήμητρα Σπανού του Νικολάου

Δδ/νση:Αδριανουπόλεως 56-58 Τ.Κ.16121 Αθήνα

e.mail dimspa57@hotmail.com