Γιατί όταν εκχυλίζονται αιθέρια έλαια σε στερεές λιπαρές ουσίες τα σημεία τήξεως αυτών χαμηλώνουν και υγροποιούνται

2018-08-24 10:14

της Δήμητρας Σπανού

 

υπό έρευνα

Image result for mixtures: change of gas melting points to solids linking the merger

 

Image result for melting points of mixtures

Melting Point&Recrys

 

 

 

 

Ένας απλός τρόπος για να πάρουμε αιθερια έλαια  μια εύκολη δέσμευσης ενός αιθέριου ελαίου είναι η εκχύλιση εν ψυχρώ σε λίπος 

 

 

 

https://users.auth.gr/~chdordas/SympliromatikesSimeioseis.pdf

Εκχύλιση με ψυχρό λίπος Είναι βελτίωση της μεθόδου παρασκευής αρωματικών αλοιφών (πομάδων) που χρησιμοποιούνταν στην αρχαιότητα όπου έβαζαν άνθη, ρίζες κλπ σε δοχεία που περιείχαν λίπος. Χρησιμοποιήθηκε πολύ στο παρελθόν άλλα σήμερα έχει σχεδόν εγκαταλειφθεί. Είναι απλή μέθοδος και βασίζεται στην ιδιότητα που έχει το λίπος να απορροφά και να συγκρατεί τις πτητικές ουσίες – αιθέρια έλαια όταν έρχονται σε επαφή μαζί του. Χρησιμοποιείται σε άνθη (πχ γιασεμί το πολυανθές). Το λίπος πρέπει να είναι καθαρό και απαλλαγμένο από κάθε οσμή, να είναι μέσης σύστασης (ημίσκληρο), συνήθως χρησιμοποιείται καθαρό χοιρινό λίπος ή βοδινό:χοιρινό 1:2 και προσθέτονται αντιοξειδωτικές ουσίες (benjoin 0,6 %), στυπτηρίας (0,15 %-0,30 %). Η εκχύλιση γίνεται σε ειδικά πλαίσια (τελάρα) 50x40 cm με γυάλινη πλάκα στο μέσο και το λίπος τοποθετείται στις δύο πλευρές, μετά τοποθετούνται τα άνθη και τα τελάρα τοποθετούνται το ένα πάνω στο άλλο. Μετά από 24-30 h αφαιρείται το λίπος.

ΥΠΕΡΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

Μήπως οι υπερκαταστάσεις δεν είναι τίποτε άλλο παρά απλά η εφαρμογή των νόμων των διαλυμάτων στην τήξη και πήξη

Εδώ τονίζεται ότι στο απεσταγμένο νερό έχει αφαιρεθεί ο αέρας.

 Με άλλα λόγια το νερό που μελετούσαμε πρίν με την φυσιολογική συμπεριφορά  (Τήξη 0 Κελσίου και βρασμός 100 κελσίου δεν είναι παρ΄ένα διάλυμα αερίων της  σε 

https://www.aua.gr/~bethanis/ch9.pdf

Yπερκαταστάσεις Σε µερικές περιπτώσεις είναι δυνατό ένα υλικό να βρίσκεται σε διαφορετική φάση από εκείνη την οποία καθορίζουν η θερµοκρασία και η πίεση. Αποσταγµένο νερό, π.χ., από το οποίο έχει αφαιρεθεί ο αέρας και στο οποίο ασκείται κανονική εξωτερική πίεση 760 Torr, µπορεί να ψυχθεί σε θερµοκρασία χαµηλότερη των 0 °C χωρίς να µετατραπεί σε πάγο ή αντίστοιχα να θερµανθεί σε θερµοκρασία µεγαλύτερη από 100 °C χωρίς να εξαερωθεί. Tο πρώτο φαινόµενο ονοµάζεται υπέρτηξη ή υπέρψυξη, ενώ το δεύτερο υπερθέρµανση και το υγρό υπέρθερµο. Aντίστροφα µπορεί να ψυχθεί ατµός σε θερµοκρασία χαµηλότερη από το σηµείο ζέσεως χωρίς να υγροποιηθεί, οπότε ονοµάζεται υπέρκορος. Oι καταστάσεις αυτές ονοµάζονται υπερκαταστάσεις και είναι ασταθείς. Μια απλή µηχανική ανατάραξη προκαλεί αυτόµατη µεταπήδηση του συστήµατος στην κανονική κατάσταση συνυπάρξεως δύο φάσεων και θερµοκρασία ίση µε το