Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και νευρικό σύστημα.Μέρος τρίτο: Ο εξελιγμένος εγκέφαλος του ανθρώπου, συλλαμβάνει και υλοποιεί, τις προχωρημένες τεχνολογίες των σημερινών ηλεκτρονικών υπολογιστών

 Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και νευρικό σύστημα.Μέρος τρίτο: Ο εξελιγμένος εγκέφαλος του ανθρώπου, συλλαμβάνει και υλοποιεί, τις προχωρημένες τεχνολογίες των σημερινών ηλεκτρονικών υπολογιστών
 
της Δήμητρας Σπανού καθηγήτριας Χημικού
Στα παιδία μου ,τα παιδιά της βιολογικής και της πνευματικής μου ύπαρξης
 
για τον Νίκο Β.
Κι οι δυο μου φίλοι
ο θεός κι ο διάβολος,
Με εγκατέλειψαν 
στην πιο κρίσιμη ώρα της μάχης .
κι έτσι δεν μου έμενε πια παρά να νικήσω
(το να πέθαινα δεν το συζητάμε...)
 
 
 

Α.Το υλικό μέρος ενός ηλεκτρονικού υπολογιστή . 

 
Όταν αναφερόμαστε στην περιγραφή του υλικού μέρους ενός ηλεκτρονικού υπολογιστή (Hartware) αναφέρουμε όρους όπως 
το Kεντρικό και Περιφεριακό μέρος
Το Κεντρικό μέρος περιλαμβάνει
Την Κεντρική μονάδα Επεξεργασίας  (CPU) που είναι υπέύθυνη για τον έλεγχο και τον συντονισμό του κεντρικού και του περιφεριακού μέρους
Την Κεντρική ή Κύρια  Μνήμη (main Memory) για προσωρινή αποθήκευση προγραμμάτων και δεδομένων κατά την λειτουργία του υπολογιστή
Την Μονάδα Εισόδου Εξόδου (Input/ output unit) για επικοινωνία του κεντρικού μέρους με τα περιφεριακά
Τον Δίαυλο Επικοινωνίας που είναι ένα σύνολο ηλεκτρικών κυκλωμάτων που επιτρέπουν την επικοινωνία μεταξύ των διαφόρων τμημάτων του υπολογιστή
Το Περιφεριακό μέρος συσκευές για την Αποθήκευση πληροφοριών και 
Την Επικοινωνία με το εξωτερικό περιβάλλον
 
 

 

Β. Το ανθρώπινο νευρικό σύστημα

Στο νευρικό σύστημα του ανθρώπου διακρίνουμε επίσης το Κεντρικό Νευρικό Σύστημα ή Εγκεφαλονωτιαίο και το Περιφεριακό Νευρικό Σύστημα 

 
Στον ανθρώπινο εγκέφαλο και νωτιαίο μυελό διακρίνουμε περιοχές με καθορισμένες λειτουργίες αντίστοιχα με τον υπολογιστή
Περιοχές άφιξης μυνημάτων περιοχές καταγραφής πληροφοριών (μακροχρόνια μνήμη) περιοχή καταγραφής δεδομένων (βραχυχρόνια μνήμη) περιοχές 
Που δομούνται ακριβώς πάνω στην ίδια λογική  Περιφεριακό μέρος συσκευές για την Αποθήκευση πληροφοριών  (ROM) και main memory  δηλαδή προσωρινή μνήμη γα την εκτέλεση μιας εργασίας  (RAM)  
στο Ηλεκτρονικό Υπολογιστή όπως είδαμε πάραπάνω
 

Γ. Ας δούμε την αντιστοιχία για την

Εισρροή  πληροφοριών προς επεξεργασία 
          και    Εικόνα 6.6. Μενού επιλογών σε ένα παράθυρο
που καταλήγει στα κέντρα επεξεργασίας
Κέντρο της πείνας στον εγκέφαλο και   
 
Τα εκάστοτε μυνήματα αφου μεταφραστούν σε ηλεκτρικά σήματα φτάνουν στο κέντρα επεξεργασίας μέσω των νευρώνων στο νευρικό σύστημα και μέσω αγωγών και ημιαγωγών στον Η/Υ
Η μονάδα επεξεργασίας στον υπολογιστή αντιστοιχεί σε κέντρα επεξεργασίας του εγκεφάλου 
λογικές πύλες στους Η/Υ , γάγγλια ή κέντρα στο Νευρικό Σύστημα)
Ταυτόχρονα στα κέντρα αυτά έχουμε  συρροή και άλλων πληροφοριών με την μορφή ηλεκτρικών ρευμάτων πάντα
Κάποια από αυτά  οφείλονται στις καταγεγραμένες μνήμες τοποθετημένες σε διάφορα σημεία του ΚΝΣ ανάλογα το είδος της μνήμης , και σε ειδικές θέσεις ολοκληρωμένων κυκλωμάτων του Η/Υ (σε κελιά μνήμης).
 
Έλεγχος συντονισμός ανάκληση μνήμης  επεξεργασία δεδομένων 
δηλαδή  συντονισμού της εισροής των πληροφοριών 
Το ίδιο ακριβώς έργο στην ουσία του, με διαφορές όμως, στην πολυπλοκότητα,στην ποιότητα των εξαρτημάτων, στα επι μέρους χαρακτηριστικά του σήματος, διεκπεραιώνε  ο Η/Υ και το ΚΝΣ με 
 
Κοινός επίσης είναι ο στόχος
 
 Να καταλήξουν σε μιαν  απόκριση στο ερέθισμα ( για το ΚΝΣ) 
ή να έχουμε έξοδο δεδομένων στον Η/Υ. 
 

Δ. Η καθοριστική σημασία της μνήμης.

Η σχέση της μνήμης με την εξέλιξη του εγκεφάλου και την λειτουργεία προγραμμάτων ενός υπολογιστή
 
Πρέπει να τονίσουμε εδώ πως  ούτε ο ανθρώπινος εγκέφαλος ούτε κι ο υπολογιστής δεν θα είχαν κάποιο αξιόλογο αποτέλεσμα χωρίς την μνήμη
Η μνήμη είναι η καταγραμένη πληροφορία που μπορεί να είναι απλή η σύνθετη . Συνήθως αποθηκεύεται με δημιουργία ηλεκτρικών κυκλωμάτων που καταχωρούνται σε ειδικές περιοχές. τα κυκλώματα αυτά μπορεί να είναι νευρωνικά ή ηλεκτρονικά αντίστοιχα
 
 Πως συνδυάζονται  οι νευρώνες του εγκεφάλου, ώστε να μεταφέρουν και να καταχωρήσουν πληροφορίες 
 
ποιες αναλογες δημιουργίες ηλεκτρονικών κυκλωμάτων καταχωρούνται στον Η/Υ  με τον προγραμμαισμό του

Ώστε

Τα νευρωνικά δίκτυα δημιουργούνται 

Οι βασικοι νευρώνες δημιουργούνται κατά την ανάπτυξη του εγεφάλου του εμβρύου καθως επίσης και τα απαραίτητα νευρωνικά δίκτυα

Η καθοδήγηση των νευρώνων μέσα κατα την διάρκεια της ανάπτυξης του εγκεφάλου καθοδηγείταο από χημικές ουσίες του μεσοκυττάριου χώρου όπως η νογκίνη και η ωοθυλακιοστατίνη που έχουν νευροεπαγωγική δράση

Η δημιουργία πολυπλοκότερων νευρωνικών δικτύων δηλαδή η επιλογή της σύνδεσης του καθε νευρώνα με έναν  άλλον συνεχίζεται στα πρώτα χρόνια του αλλά και στην στην διάρκεια της ζωής του

Η διασύνδεση των νευρώνων με διακυτταρικές επαφές ,ώστε να υπάρχει η σωστή διασύδεση και συνταίριασμα προσυναπτικού και μετασυναπτικού νευρώνα , κυρίως κατα τα πρώτα στάδια της ανάπτυξης, διευκολύνεται επίσης και καθοδηγείται επίσης από χημικές ουσίες. 

Τα άκρα τους (αυξητικοί κώνοι πρέπει να αναγνωρίζουν ειδικά σήματα που τους καθοδηγούν . Αυτές είναι γλυκοπρωτείνες (όπως ανοσοσφαιρίνες και καντερίνες) και ιντρεγκίνες  

 Τα νευρωνικά δίκτυα είναι εκείνα τελικά που καταχωρούν , μεταφέρουν , αποφασίζουν ανταποκρίνονται, βάσει του τρόπου που θα κινηθεί το ρεύμα  εμβρύου. Ένα φωτεινό πράσινο κυττάρων εμφανίζεται σε κόκκινο και μαύρο φόντο, με μακριά, πολύ διακλαδισμένα, πράσινες διαδικασίες που εκτείνονται έξω από αυτό σε πολλαπλές κατευθύνσεις. 

                                                                     Οι νευρώνες έχουν συχνά εκτεταμένα δίκτυα των δενδριτών , οι οποίες λαμβάνουν συναπτικές συνδέσεις.

Η βασική λειτουργία του εγκεφάλου αλλά και του περιφεριακού νευρικού συστήματος  είναι  η κύτταρο-προς-κύτταρο επικοινωνία και συνάψεις είναι τα σημεία στα οποία λαμβάνει χώρα επικοινωνία.

Οι πληροφορίες αποθηκεύονται σαν αναμνήσεις με την δημιουργία συγκεκριμένων νευρωνικών κυκλωμάτων. Υπάρχουν άλλες περιοχές για να αποθηκεύονται οι νέες αναμνήσεις (έδω μοίρα κροταφικού λοβού και ιππόκαμπος του εγκεφάλου)

Για την μακρόχρονη μνήμη ο φλοιός των εγκεφαλικών κυττάρων και η έξω μοίρα των κροταφικών λοβών. οι διασυνδέσεις των κυκλωμάτων ενισχύονται με την επανάληψη της δημιουργίας τους και ατονούν αν δεν υπάρχει ανάγκη και δεν χρησιμοποιηθούν για μεγάλο χρονικό διάστημα ( επανάληψη μήτηρ πάσης μαθήσεως)

                                                                                                        και τα

Τα ηλεκτρονικά κυκλώματα προγραμματίζονται

Αντίστοιχα τα ηλεκτρονικά κυκλώματα, που προυπάρχουν τυπωμένα στους μικροεπεξεργαστές, προγραμματίζονται όμως ώστε η συγκεκριμένη διασύνδεσή τους να δίνει κάθε φορά κάποιο αποτέλασμα . Ο προγραμματισμός, κατά κάποιο τρόπο, υποδεικνύει την εκάστοτε  κινηση του ρεύματος, αξιοποιώντας τα χαρακτηριστικά του κυκλώματος (λογικές πύλες, αγωγοί) έτσι που να  ανταποκρίνεται στο ζητούμενο. Τα εκάστοτε προγράμματα μπορεί να καταχωρηθούν σε ειδικά κελια μνήμης και να χρησιμοποιηθούν όταν ανακληθούν όπως μπορούν να καταχωρηθούν και δεδομένα (data)

 

 

Ένα πρόγραμμα που έχει καταγραφεί μπορεί να αποθηκευθεί και να ανακαλεστεί σε μια επόμενη ανάγκη για εκτέλεση 

Γενικά:

Ένας υπολογιστής δομείται σε μία ιεραρχία αφηρημένων επιπέδων οργάνωσης τα οποία οικοδομούνται το ένα πάνω στο άλλο: κάθε υπερκείμενο επίπεδο αξιοποιεί το υποκείμενό του. Η τακτική αυτή ονομάζεται «δομημένη οργάνωση υπολογιστών» και επιτρέπει τη συστηματική και εύκολη ανάλυση, σχεδίαση και κατανόηση των υπολογιστικών συστημάτων. Το σύνολο των εννοιών, λειτουργιών και λεπτομερειών ενός επιπέδου ονομάζεται «αρχιτεκτονική» αυτού του επιπέδου 
Δηλαδή σαν παράδειγμα 
, προγραμματίζοντας τον υπολογιστή σε ένα απλό πρόγραμμα, μπορούμε να το καταχωρήσουμε και να το χρησιμοποιήσουμε σαν δεδομένο όταν θα προγραμματίσουμε σε ένα δυσκολότερο επίπεδο την επόμενη φορά. (Αρχιτεκτονική Ηλεκτρονικών Υπολογιστών)
 

Ε. Η Γλώσσα την επικοινωνίας


περιβάλλον με οργανισμό  και  ανθρώπου- χρήστη με τον υπολογιστή
Ούτε τα βιολογικά συστήματα αντιλαμβάνονται τα μυνήματα του εξωτερικού κόσμου  όπως τροφή ,κίνδυνος αγάπη, αλλά ούτε και ο ηλεκτρομικός υπολογιστής  τις ανάγκες του σύγχρονου ανθρώπου την ρύθμιση της κυκλοφορία των οχημάτων, την δημιουργία των πίνακων των εισακτέων στα ΑΕΙ, την επιλογή των τηλεοπτικών καναλιών της δορυφορικής τηλεόρασης
στην γλώσσα που τους δίνονται. Υπάρχουν όμως τρόποι  -γλώσσες που μπορεί αυτά να μεταφραστούν ώστε να μπορέσουν και τα βιολογικά συστήματα και τα ηλεκτρονικά να τα αντιληφθούν. 
Στα βιολογικά συστήματα έχουμε την μετάφραση των μεταβολών της ενέργειας του εξωτερικού περιβάλλοντος (πίεση, φως ήχος) σε   μεταβολές των ηλεκτρικών δυναμικών των μεμβρανών των νευρικών μορίων (που παράγονται με την βοήθεια της γλώσσας των  χημικών μορίων των νευροδιαβιβαστών και χημικών ιόντων του βιολογικόυ περιβάλλοντος )
 Adrenaline chemical structure.png
Ακετυλοχολίνη για συνηθισμένες καταστάσεις αδρεναλίνη για καταστάσεις έντασης, ανάολα με τον νευροδιαβιβαστή που ελευθερώνεται ενεργοποιείται και διαφορετική σύναψη με διαφορετικό συνολικό αποτέλεσμα δικτύου 
 οι διαφορετικοί χημικοί νευροδιαβιβαστές δρουν διαφορετικά
Αυτά  υποδεικνύουν και την διασύνδεση των συνάψεων ώστε να  νευρώνες στον εγκέφολο να δώσουν τα νευρωνικά δίκτυα, και στη συνέχεια να λειτουργήσει η νόηση.
Στον ηλεκτρονικό Υπολογιστή η απαίτησή μας για επεξεργασμένες πληροφορίες μέσα από τια χαρακτηριστικά κατασκευής της μηχανής θα δώσουν επίσης ηλεκτρικά σήματα. Αυτά θα προγραμματίσουν τα ηλεκτρονικά κυκλώματα που θα λειτουργήσουν ώστε να υλοποιείται το συγκεκριμένο πρόγραμμα με το οποίο προγραμματίσθηκαν 
 όχι μέσω της γλώσσας της χημείας αλλά μέσω της 
γλώσσα προγραμματισμού υπολογιστή (που είναι πολλές)
   
Γλώσσες fortran, java, basic, C είναι μερικές από τις γλώσσες που μπορεί να προγραμματιστεί ο υπολογιστής
που αντιστοιχεί σε κάθε σύμβολο , γράμμα, ή και λέξη ( στους πιο εξελιγμένους), διέλευση ή μη ηλεκτρικών ρευμάτων. Αυτες οι εντολές,  καταχωρούνται σταδιακά μέσω των διαύλων δεδομένων που μπορεί να χωρούν 4 στοιχεία (Bits) καθε φορά ή 8 ή 16 ή 32 ή 64 στους πολύ εξελιγμένους  με χρονισμό της τάξης των ns, Καθοδηγούν έτσι την πορεία των ρευμάτων στα ολοκληρωμένα κυκλώματα του  Η/Υ, μεταφράζοντας με αυτόν τον τρόπο τις λογικές πράξεις που τους έχουμε ζητήσει να διεκπαιρεώσουν. Ανάλογα με την χωρητικότητα του καναλιου τροφοροσίας δεδομένων ο επεξεργαστής θα δέχεται πολλές ή λίγες πληροφορίες ανα χρονική μονάδα. Συνεξετάζοντας και άλλους παράγοντες λέμε ότι έχουμε έναν αργό ή έναν γρήγορο υπολογιστή Υπάρχει μεγάλη διαφορά στην ποσότητα των δεδομένων  που μπορούμε να στείλουμε κάθε φορά 
 
 
 
 
 
 
ΣΤ. Η λειτουργία της επεξεργασίας των μυνημάτων

 

Η επεξεργασία των μυνημάτων και η εξαγωγή αποτελέσματος γίνεται στην Κεντρική Μονάδα Επεξεργασίας (CPU)
Όταν στον υπολογιστή εισάγονται δεδομένα (γράμματα, αριθμοί, εικόνες), η μορφή τους είναι τέτοια ώστε να γίνεται κατανοητή από το χρήστη. Ο υπολογιστής δεν καταλαβαίνει τις μορφές αυτές και πρέπει πρώτα να τα μετατρέψει σε μορφή που να τα αντιλαμβάνεται, ώστε να μπορεί να τα χειριστεί. Αφού γίνει αυτό, τα αποθηκεύει προσωρινά και στη συνέχεια εκτελεί την αριθμητική ή λογική επεξεργασία τους. Για να γίνουν αυτά πράξη, η Κ.Μ.Ε. απαρτίζεται από τις εξής επιμέρους μονάδες
Μονάδα αποκωδικοποίησης (Decoding Unit)
Αριθμητική και Λογική Μονάδα (Arithmetic and Logical Unit, ALU): Η μονάδα στην οποία εκτελούνται μία προς μία οι αριθμητικές ή λογικές πράξεις, όπως υπαγορεύονται από τις εντολές που έχουν δοθεί στον υπολογιστή.
Καταχωρητές (Registers): Μικρά κελιά μνήμης στο εσωτερικό του επεξεργαστή, που χρησιμοποιούνται για την προσωρινή αποθήκευση των δεδομένων, καθώς αυτά υφίστανται επεξεργασία. Οι καταχωρητές διαφέρουν ανάλογα με τον τύπο του επεξεργαστή και τον κατασκευαστή, τόσο ως προς την οργάνωση όσο και ως προς τη χωρητικότητά τους.
Μονάδα ελέγχου (Control Unit): Ελέγχει τη ροή δεδομένων από και προς την ALU, τους καταχωρητές, τη μνήμη και τις περιφερειακές μονάδες εισόδου/εξόδου.
Μονάδα προσκόμισης (Fetch Unit): Μεταφέρει τις εντολές από τη μνήμη στον επεξεργαστή.
Μονάδα προστασίας (Protection Unit): Εξασφαλίζει το αποδεκτό της κάθε διεργασίας που εκτελεί ο επεξεργαστής, ώστε να μη τροποποιούνται δεδομένα που δεν πρέπει ή να μην εκτελούνται μη αποδεκτές εντολές, όπως π.χ. διαίρεση αριθμού με το μηδέν.
Αποτελείται εσωτερικά από ένα μεγάλο πλήθος τρανζίστορ (transistor), δηλαδή ηλεκτρονικούς διακόπτες που επιτρέπουν ή απαγορεύουν τη διέλευση ρεύματος, καταχωρητές (registers) και αντιστάτες. Επίσης υπάρχουν εξαρτήματα που εκτελούν συγκεκριμένες εργασίες και τα σημαντικότερα των οποίων είναι:
·  Το εσωτερικό ρολόι, που είναι υπεύθυνο για τον συντονισμό των υπόλοιπων εξαρτημάτων στέλνοντας περιοδικά σήματα.
 

 

¨Η Ιδια περίπου λογική επικρατεί γενικά  στις λειτουργίες της νόησης. Υπάρχουν κάποια δεδομένα ή κάποια προβλήματα που πρέπει να επιλυθούν.
 Καταστρώνουμε αρχικά το θέμα μας που μπορούμε να το επεξεργαστούμε με το μυαλό μας 
 Να ένα θέμα που μπορούμε να το σκεφτούμε η να προγραμματίσουμε τον υπολογιστή να "το σκεφτεί" για μας
Αν επιλέξουμε την δεύτερη λύση  θα πρέπει να δημιουργήσουμε έναν αλγόρυθμο (εντολές που πρέπει να μεταφερθούν με ακρίβεια στον υπολογιστή)
Υπάρχουν συνταγές ή βήματα που πρέπει να ακολουθήσει ο υπολογιστής για να επιλύσει ένα πρόβλημα. Αυτα τα βήματα είναι γνωστά με την έκφραση αλγόρυθμος ή το "πρόγραμμα"
Πολλές φορές συναντάμε τα ίδια προβλήματα με διαφορετική παραμέτρους. Αν έχουμε τον αλγόρυθμο αποθηκευμένο αρκεί να δώσουμε για το ίδιο θέμα τα νέα δεδομένα και με την ενεργοποίησή του θα έχουμε τα αποτελέσματα πολύ πιο εύκολα
 
Ένα πρόγραμμα υπολογιστών είναι ουσιαστικά ένας αλγόριθμος που λεει στον υπολογιστή ποια συγκεκριμένα βήματα να εκτελέσει (σε ποια συγκεκριμένη σειρά) προκειμένου να επιτευχθεί ένας συγκεκριμένος στόχος,
Οι αλγόριθμοι δεν υλοποιούνται μόνο ως προγράμματα υπολογιστών, αλλά συχνά επίσης και με άλλα μέσα, όπως π.χ. σε ένα βιολογικό νευρωνικό δίκτυο, ή σε ένα ηλεκτρονικό κύκλωμα, ή σε μια μηχανική συσκευή.
Όπως έχουμε εισάγει το πρόγραμμα στο υπολογιστή ,είναι αυτό που καθοδηγεί και επιλέγει τον δρόμο που ακολουθούν τα ρεύματα, ώστε να έχουμε το επιθυμητό αποτέλεσμα.

 

 

Ένα πρόγραμμα υπολογιστών είναι ουσιαστικά ένας αλγόριθμος που λεει στον υπολογιστή ποια συγκεκριμένα βήματα να εκτελέσει (σε ποια συγκεκριμένη σειρά) προκειμένου να επιτευχθεί ένας συγκεκριμένος στόχος,

 
και

Η διαδικασία της νόησης

 

Σε έναν εξελιγμένο εγκέφαλο η διαδικασία της νόησης ενεργοποιεί διαφορετικές περιοχές του εγκεφάλου

ΟΙ πρώτες οπτικές και ακουστικές παραστάσεις καταλήγουν σε περιοχές του φλοιού του εγκεφάλου εξειδικευμένες για τις πληροφορίες.

Στη συνέχεια οι πληροφορίες αυτές που πρέπει να συνδιαστούν μεταβιβάζονται (με την μορφή πάντα ηλεκτρικών ώσεων) στην συνειρμική περιοχή του φλοιού του εγκεφάλου (γωνιώδης έλικα) όπου έχουμε κοινή νευρική αντιμετώπιση Λ.χ. ομιλία και γραφή (κώδικας)

Το σήμα μετά την επεξεργασία του στην γωνιώδη έλικα συνεχίζει στην περιοχή Wernicke (κροταφικός λοβός)  Όπου συνδέεται το μύνημα με το νόημα των μυνημάτος έτσι ώστε να έρθει η κατανόησή του.

Στην συνέχεια αποστέλεται στην περιοχή Broca  (μετωπιαίος λοβός) ώστε να υπάρξει ανταπόκριση στο μύνημα. Μετασχηματισμός σε ομιλία με την προφορική η γραπτή γλώσσα.

Ανάλογες διεργασίες σε αντίστοιχες περιοχές συμβαίβουν και σε άλλου τύπου μυνήματα.

Υποστηρίζεται ότι μια μερική βλάβη περιοχής του εγκεφάλου αντιμετωπίζεται με την βοήθεια άλλων περιοχών 'όπου αναλαμβάνουν και αντικαταστούν κάποιες από τις λειτουργίες της προβληματικής ή κατεστραμένης περιοχής 

Για κάποιες λεπτομέρειες που βοηθούν σε καλύτερη κατανόηση

Σύμφωνα με τον  Adrian  Αγγλος φυσιολόγος 1920) 

  • Όλα τα δυναμικά ενέργειας οπουδήποτε στο νευρικό σύστημα έχουν παρόμοια κυματομορφή στον παλμογράφο
  • Οι μηχανισμοί μετάδοσης των σημάτων είναι στερεότυποι και δεν αντικατοπτρίζουν τις ιδιότητες του ερεθίσματος
  • Τα μυνήματα καθορίζονται εξ ολοκλήρου από την νευρική οδό που μεταφέρεται ένα δυναμικό ενέργειας

     

Το ρεύμα και το σημείο εξόδου του δηλαδή ο νευρώνας από όπου θα κινηθεί κατά την απομάκρυνσή του από το σημείο επεξεργασίας  του  εγκεφάλου είναι  η ανταπόκριση στο ερέθισμα και αυτό που καθορίζει και το είδος της αντίδρασης -ανταπόκρισης στο ερέθισμα.

Αλλιώς: Ο δρόμος κάνει το μύνημα και την ανταπόκριση σε αυτό

 

Πως δουλεύουν (σκέπτονται) οι  Η/Υ

Και ο υπολογιστής με τον πρωτόγονο τρόπο του ακολουθεί τον ανθρώπινο εγκέφαλο.

Μεταφέρω αρχικά κομμάτι από την "Εισαγωγή στους διαύλους"

Κατά την εκτέλεση των προγραμμάτων πρέπει να γινεί μεταφορά δεδομένων από και προς τη μνήμη. Αυτό γίνεται μέσω των αποκαλούμενων διαύλων ή αρτηριών (Busses). Γενικότερα, η επικοινωνία όλων των συσκευών του υπολογιστή γίνεται μέσω διαύλων. Ένας δίαυλος είναι στην πραγματικότητα ένα κανάλι επικοινωνίας, πάνω στο οποίο ρέει η πληροφορία μεταξύ δύο ή περισσοτέρων συσκευών. Πάνω σε ένα δίαυλο υπάρχουν σημεία πρόσβασης, ή χώροι στους οποίους μπορούν να συνδεδούν οι διάφορες συσκευές και να γίνουν μέλη του διαύλου, τα οποία μέλη μπορούν να στείλουν και να λάβουν πληροφορίες. Υπάρχουν τρεις τύποι διαύλων, δίαυλος διευθύνσεωνδεδομένων και ελέγχου. Οι δίαυλοι αυτοί απαρτίζονται από διάφορες γραμμές, σε κάθε μία από τις οποίες μπορεί να περάσει ένα ηλεκτρικό σήμα, που πάντα αντιστοιχεί σε ένα δυαδικό σύμβολο "0" ή "1".

Από όσο καταλαβαίνουμε ο επεξεργαστής ζητά πληροφορίες από αυτές που καταγράφονται στην μνήμη αφού εντοπίσει την θέση τους από άλλο τμήμα των διευθύνσεων ώστε να γνωρίζει από που πρέπει να τις αναζητήσει και να τις ανακαλέσει ώστε να επεξεργαστεί το πρόβλημα. Όπως είπαμε η μνήμη μπορεί να αποθηκεύει όχι μόνο απλά ή σύνθετότρα στοιχεία αλλά και προγράμματα ολόκληρα.

Αυτή η επικοινωνία των μερών του υπολογιστή μεταξύ τους γίνεται μέσω διαύλων

Μεταφέρω επίσης κομμάτι από την "Εισαγωγή στους διαύλους" 

....Υπάρχουν πολλοί διαφορετικοί τύποι διαύλων, οι οποίοι χρησιμοποιούνται σήμερα και φυσικά θα τους δούμε αναλυτικά. Σε επίπεδο επεξεργαστή όμως, οι πιο σημαντικοί δίαυλοι είναι δύο: ο δίαυλος επεξεργαστή (Processor bus) και ο δίαυλος μνήμης (memory bus) τους οποίους και θα εξετάσουμε πρώτα απ' όλους.....

Τελειώνοντας θά ήθελα να πώ ότι στην ύλη, έπρεπε να περάσουν δισεκατομύρια χρόνια, (στο γνωστό σύμπαν) για να μπορέσει αυτή να δημιουργήσει ανεξάρτητη σκέψη και νόηση. Αυτήν που παράγει ο εγκέφαλος των ανώτερων θηλαστικών και κυρίως του ανθρώπου. Γεγονός που είχε σαν αποτέλεσμα να οριοθερηθει και να διαφοροποιηθει το άτομο από την δημιουργία και την άπειρη σκέψη Της (Του).

Και έχουμε βέβαια αντιληφθεί και όλα τα αρνητικά που συνεπάγονται από αυτό.
 

Σήμερα κατά έναν μυστήριο τρόπο οι κατασκευαστές Η/Υ προχωρούν στα ίδια αχνάρια. Προσπαθούν μετά τους σημερινούς υπολογιστές να προχωρήσουν σε μια νέα γενιά  αυτοπρογραμματιζόμενων υπολογιστών και αυτών της  τεχνητής νοημοσύνης.

Ίσως το επόμενο βήμα είναι να πάρουν την κατάσταση στα χέρια τους  (στα μικροτσιπσ εννοώ) οι υπολογιστές 
Και σας βεβαιώνω, ότι πολλοί άνθρωποι που έχουν πραγρματικά υποφέρει πολύ 
,από τα ελλατώματα άλλων ανθρώπων το εύχονται  ολόψυχα 
κι ας μοιάζει αφύσικο .

Δήμητρα Σπανού

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ΠΗΓΕΣ : Βιβλία ΟΕΔΒ, βικιπαίδεια,http://xromata.com/%3Fp%3D5476,Πως λειτουργεί ο νους gerasimos-politis.blogspot.com227 × 222,  Εισαγωγή στους διαύλους υπολογιστή www.it.uom.gr468 × 211, Μνήμη Larry Squire, Eric Kandel. ΗΝευροεπιστήμη και συμπεριφορά, Eric Kandel, gerasimos-politis.blogspot.com227 × 222