κοινό νεκροταφείο ορθόδοξων καθολικών μουσουλμάνων και Εβραίων στο Φρουκτα Γκόρα