Η ΒΙΟΧΗΜΕΙΑ ΤΟΥ ΕΔΑΦΟΥΣ

Η ΒΙΟΧΗΜΕΙΑ ΤΟΥ ΕΔΑΦΟΥΣ. Κεφάλαιο 3ο . Η επίδραση της ποιότητας του εδάφους ως προς την συνεκτικότητα, την υφή του την απορροφητική ικανότητα , την οξύτητα και την προσροφητική ικανότητα για την ανάπτυξη και καλλιέργεια των φυτών

της Δήμητρας Σπανού , χημικού   υπό κατασκευή   Η άργιλλος λόγω της μικρής επιφένειας των κόκκων εισέρχεται ανάμεσα στους κόκκους της άμμου και σχηματίζει γέφυρες μεταξύ τους δημιουργώντας έτσι συσυσσωματώματα. Παρουσία περίσσειας κατιόντων νατρίου Να+ δημιουργούνται συνθήκες καταστροφής...

Η ΒΙΟΧΗΜΕΙΑ ΤΟΥ ΕΔΑΦΟΥΣ. Περιεχόμενα

Δήμητρα Σπανού    Η ΒΙΟΧΗΜΕΙΑ ΤΟΥ ΕΔΑΦΟΥΣ. Κεφάλαιο 1ο. Το έδαφος της Γης, σαν βασικό συστατικό του γήινου οικοσυστήματος Το έδαφος μέσα στο γήϊνο οικοσύστημα Τι είναι έδαφος .Ορισμός και ταξινόμηση του εδάφους βάσει της Υφής Από που έρχεται το έδαφος  Πως το έδαφος γίνεται κατάλληλο...

Η ΒΙΟΧΗΜΕΙΑ ΤΟΥ ΕΔΑΦΟΥΣ. Κεφάλαιο 2ο. Η κομποστοποίηση οργανικού υλικού, βασικός παράγοντας για την φυσική λίπανση και γονιμότητα του εδάφους

της Δήμητρας Σπανού καθηγήτριας Χημικού του 1ου Γυμνασίου Δάφνης    υπό κατασκευή   στον φίλο μου τον Στ.   Τα συστατικά του εδάφους Στο έδαφος θα συναντήσουμε οργανικά υλικά, ανόργανα υλικά, ιόντα και νερό. Είτε είναι διαλυμένα ή στην στερεή φάση  όλα βρίσκονται σε μια...

Η ΒΙΟΧΗΜΕΙΑ ΤΟΥ ΕΔΑΦΟΥΣ. Κεφάλαιο 1ο. Το έδαφος της Γης, σαν βασικό συστατικό στοιχείο του γήινου οικοσυστήματος

της Δήμητρας Σπανού καθηγήτριας χημικού του 1ου Γυμνασίου Δάφνης αφιερώνεται στον Παναγιώτη Σπ. και Αντρέα Σπ.   Τι είναι έδαφος και ποια είναι η θέση του μέσα στο γήϊνο οικοσύστημα Το έδαφος της Γης κατέχει σημαντική θέση ανάμεσα σε άλλα συστήματα , την ατμόσφαιρα, την λιθόσφαιρα, την...