Η ΒΙΟΧΗΜΕΙΑ ΤΟΥ ΕΔΑΦΟΥΣ. Περιεχόμενα

Δήμητρα Σπανού 

 

Η ΒΙΟΧΗΜΕΙΑ ΤΟΥ ΕΔΑΦΟΥΣ. Κεφάλαιο 1ο. Το έδαφος της Γης, σαν βασικό συστατικό του γήινου οικοσυστήματος

Το έδαφος μέσα στο γήϊνο οικοσύστημα

Τι είναι έδαφος .Ορισμός και ταξινόμηση του εδάφους βάσει της Υφής

Από που έρχεται το έδαφος 

Πως το έδαφος γίνεται κατάλληλο για συμμετάσχει σε βιοχημικούς και 'αλλους κύκλους

Ταξινόμηση του εδάφους βάσει της μηχανικής σύστασης 

Ταξινόμηση βάσει της χημικής σύστασης

Εναλλακτική ικανότητα σε κατιόντα

Η ενέργεια και οι θρεπτικές ουσίες


 Η ΒΙΟΧΗΜΕΙΑ ΤΟΥ ΕΔΑΦΟΥΣ. Κεφάλαιο 2ο. Η κομποστοποίηση οργανικού υλικού, βασικός παράγοντας για την φυσική λίπανση και γονιμότητα του εδάφους

Τα συστατικά του εδάφους

Τι είναι η κομποστοποίηση και ποιες ουσίες συμμετέχουν. 

Τα οργανο-ορυκτά συμπλέγματα

Η διαδικασία της κομποστοποίησης 

Η χημική σύσταση των χουμικών συστατικών

Η σημασία και η αξία των χουμικών συστατικών

Το Νερό της κομποστοποίησης

Στην αναερόβια πέψη 

Οργανισμοί που συμμετέχουν στην κομποστοποίηση