Η ΧΗΜΕΙΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΕΙ ΤΗΝ ΥΛΗ

Η ΧΗΜΕΙΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΕΙ ΤΗΝ ΥΛΗ . ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ. 2ο μέρος: Τα Χημικά Στοιχεία και η αρχή της δημιουργίας τους στα άστρα.

   Δήμητρα Σπανού Χημικός, μόνιμη καθηγήτρια στο 1ο Γυμνάσιο Δάφνης   υπό κατασκευή  .   ΤΑ ΧΗΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ Η ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ ΤΟΥΣ Τα Χημικά στοιχεία είναι οι απλούστερες ουσίες που δεν μπορούν να διασπαστούν περαιτέρω με χημικό τρόπο και αποτελούν τα δομικά στοιχεία όλων των...

Η ΧΗΜΕΙΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΕΙ ΤΗΝ ΥΛΗ .ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ. 3ο μέρος. Άτομο: Από τον Ernest Rutherford 1909 (συμπαντικό μοντέλο) στον Neils Bohr 1913 (κβάντωση ηλ/κών στοιβάδων), de Broglie 1923 (ηλ/νιο-κύμα), Ε. Strondinger 1932 (ατομικά τροχιακά), Μax Born (στατιστική)

Δήμητρα Σπανού, χημικός, μόνιμη καθηγήτια Δ/θμιας Εκπ/σης στο 1ο Γυμνάσιο Δάφνης (μετά το 2010)       ΤΟ ΣΥΜΠΑΝΤΙΚΟ ΜΟΝΤΕΛΟ ΤΟΥ ΑΤΟΜΟΥ (Ernest Rutherford 1909) Το μοντέλο για την δομή του ατόμου που πρότεινε ο Ernest Rutherford ήταν ότι υπάρχει στο άτομο μια κεντρική περιοχή που...

Η ΧΗΜΕΙΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΕΙ ΤΗΝ ΥΛΗ . ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ. 1ο μέρος: Τα αντικείμενα της Φυσικής. Οι αλληλεπιδράσεις της Φυσικής που δημιουργούν δυνάμεις. Η Ύλη, τα Σώματα, τα Πεδία. Το Ηλεκτρικό , το Μαγνητικό πεδίο και το Ηλεκτρομαγνητικό πεδίο

Δήμητρα Σπανού, χημικός, μόνιμη καθηγήτια Δ/θμιας Εκπ/σης στο 1ο Γυμνάσιο Δάφνης (μετά το 2010)   υπό κατασκευή   ΤΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΤΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΕΙΝΑΙ:  ΤΑ ΜΑΖΙΚΑ ΣΩΜΑΤΑ , ΤΑ ΠΕΔΙΑ ΔΥΝΑΜΕΩΝ, ΤΑ ΣΩΜΑΤΙΔΙΑ, ΤΑ ΦΥΣΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Έτσι σαν Φυσικά Αντικείμενα, στη Σύγχρονη...