ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ ΠΑΝΩ ΣΤΗΝ ΥΛΗ

Η ΧΗΜΕΙΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΕΙ ΤΗΝ ΥΛΗ ΜΕ ΤΟΝ ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΣΜΟ: 6ο μέρος. Υβριδισμός τροχιακών, μοριακά τροχιακά, χημικός δεσμός

  Δήμητρα Σπανού, χημικός, μόνιμη καθηγήτρια 1ου Γυμνασίου Δάφνης   υπό κατασκευή   Sunday Morning ΑΦΙΕΡΩΝΕΤΑΙ Sunday morning, rain is falling Steal some covers, share some skin (Like that) Clouds are shrouding us in moments unforgettable You twist to fit the mold that I am in But...

Η ΧΗΜΕΙΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΕΙ ΤΗΝ ΥΛΗ ΜΕ ΤΟΝ ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΣΜΟ: 5ο μέρος. μαγνητική ροπή στην μετατροπή ατόμων σε ιόντα

Δήμητρα Σπανού, χημικός, μόνιμη καθηγήτρια 1ου Γυμνασίου Δάφνης     ΣΤΟΙΒΑΔΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΩΝ ΣΤΟ ΑΤΟΜΟ (ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΑΚΑ ΚΕΛΥΦΗ), ΥΠΟΣΤΟΙΒΑΔΕΣ ΤΩΝ ΣΤΟΙΒΑΔΩΝ,   ΑΤΟΜΙΚΑ ΤΡΟΧΙΑΚΑ ΤΩΝ ΥΠΟΣΤΟΙΒΑΔΩΝ Θυμόμαστε ότι: Κέλυφος ηλεκτρονίων στα  άτομα λέμε την περιοχή του...

Η ΧΗΜΕΙΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΕΙ ΤΗΝ ΥΛΗ ΜΕ ΤΟΝ ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΣΜΟ: 4ο μέρος. Ηλεκτρονιακή διαμόρφωση του ατόμου βάσει της χαμηλότερης ενέργειας τροχαιάς και φοράς του διανύσματος της μαγνητικής ροπής.

Δήμητρα Σπανού, χημικός, μόνιμη καθηγήτρια 1ου Γυμνασίου Δάφνης       ΑΝ ΣΩΜΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΖΕΙ ΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΡΟΠΗ ΜΕΣΑ ΣΕ ΟΜΟΓΕΝΕΣ ΜΑΓΝΗΤΙΚΟ ΠΕΔΙΟ ΑΣΚΕΙΤΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΡΟΠΗ Κάθε σώμα που παρουσιάζει μαγνητική ροπή, όταν βρεθεί σε ομογενές μαγνητικό πεδίο, ασκείται σ'...

Η ΧΗΜΕΙΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΕΙ ΤΗΝ ΥΛΗ ΜΕ ΤΟΝ ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΣΜΟ 2ομέρος: Ο ηλεκτρομαγνητισμός και το ηλεκτρομαγνητικά πεδία. Εξισώσεις Maxwell

Δήμητρα Σπανού, χημικός, μόνιμη καθηγήτια Δ/θμιας Εκπ/σης στο 1ο Γυμνάσιο Δάφνης (μετά το 2010)        ΠΕΔΙΑ ΔΥΝΑΜΕΩΝ Δεν μπορούμε εδώ να  παραλήψουμε την μελέτη των πεδίων αυτών, στην προσπάθεια να περιγράψουμε την Ύλη μέσα από την Επιστήμη της Χημείας  α. Γιατί τα...

Η ΧΗΜΕΙΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΕΙ ΤΗΝ ΥΛΗ ΜΕ ΤΟΝ ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΣΜΟ: 6ο μέρος. Υλικά σιδηρομαγνητικά, διαμαγνητικά, παράμαγνητικά και οι ατομικές μαγνητικές ροπές τους

Δήμητρα Σπανού χημικός, μόνιμη καθηγήτρια του 1ου Γυμνασίου Δάφνης     υπό κατασκευή ΥΛΙΚΑ ΠΟΥ ΠΑΡΟΥΣΙΑΖΟΥΝ ΤΟ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ ΤΟΥ ΜΑΓΝΗΤΙΣΜΟΥ Ήδη γνωρίζουμε ότι, το μαγνητικό πεδίο δημιουργείται μόνο από ένα κινούμενο ηλεκτρικό φορτίο; Τι γίνεται όμως με τους μαγνήτες; Σε ορισμένες ουσίες, δεν...

Η ΧΗΜΕΙΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΕΙ ΤΗΝ ΥΛΗ ΜΕ ΤΟΝ ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΣΜΟ 3ο μέρος: Η μαγνητική ροπή ηλεκτρονίων στην διαμόρφωση του ατόμων, δημιουργία ομογενούς μαγνητικού πεδίου στο άτομο

Δήμητρα Σπανού, χημικός, μόνιμη καθηγήτρια 1ου Γυμνασίου Δάφνης   υπό κατασκευή   ΑΣ ΕΞΕΤΑΣΟΥΜΕ ΤΟ ΑΤΟΜΟ ΣΑΝ ΕΝΑ ΥΛΙΚΟ ΣΩΜΑ ΣΤΟ ΟΠΟΙΟ ΕΠΙΔΡΟΥΝ ΔΥΝΑΜΕΙΣ ΚΑΙ ΡΟΠΕΣ Σύμφωνα με τον θεμελιώδη  νόμο της περιστροφικής κίνησης όταν σε ένα σώμα που στρέφεται γύρω από σταθερό άξονα,...

Η ΧΗΜΕΙΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΕΙ ΤΗΝ ΥΛΗ ΜΕ ΤΟΝ ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΣΜΟ: 1ο μέρος. Τα άτομα και τα ηλεκτρικά τους φορτία.

Δήμητρα Σπανού, χημικός, μόνιμη καθηγήτια Δ/θμιας Εκπ/σης στο 1ο Γυμνάσιο Δάφνης (μετά το 2010)     Η ΣΤΟΙΧΕΙΩΔΗΣ ΜΟΝΑΔΑ ΔΟΜΗΣ ΤΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΚΟΣΜΟΥ  ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΑΤΟΜΟ   Η πρώτη αναφορά στον ηλεκτρισμό έρχεται αμέσως μόλις θελήσουμε να ερευνήσουμε τα στοιχειώδη υλικά...