Η ΧΗΜΕΙΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΕΙ ΤΗΝ ΥΛΗ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΦΥΣΙΚΗ

Η ΧΗΜΕΙΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΕΙ ΤΗΝ ΥΛΗ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΦΥΣΙΚΗ: Δόμηση των ατόμων. Κατανομή των ηλεκτρονίων των ατόμων σε ηλεκτρονιακές στοιβάδες

Δήμητρα Σπανού, χημικός, μόνιμη καθηγήτρια στο 1ο Γυμνάσιο Δάφνης από το 2010   Οι θεωρία της κυματοειδούς φύσης των ηλεκτρονίων του  Schrodinger που δίνουν την χωρική κατανομή του φορτίου του ηλεκτρονίου που θεωρείται σαν ηλεκτρικό κύμα, αλλά και η στατιστκή ερμηνεία του Max Born που...

Η ΧΗΜΕΙΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΕΙ ΤΗΝ ΥΛΗ Το άτομο: Από τον Ernest Rutherford 1909 (συμπαντικό μοντέλο) στον Neils Bohr 1913 (κβάντωση ηλ/νιακών στοιβάδων), de Broglie 1923 (ηλεκτ/νιο-κύμα), Ε. Strondinger 1932 (ατομικά τροχιακά), Μax Born (στατιστική ερμηνεία)

Δήμητρα Σπανού, χημικός, μόνιμη καθηγήτια Δ/θμιας Εκπ/σης στο 1ο Γυμνάσιο Δάφνης (μετά το 2010)     υπό κατασκευή ΤΟ ΣΥΜΠΑΝΤΙΚΟ ΜΟΝΤΕΛΟ ΤΟΥ ΑΤΟΜΟΥ (Ernest Rutherford 1909) Το μοντέλο για την δομή του ατόμου που πρότεινε ο Ernest Rutherford ήταν ότι υπάρχει στο άτομο μια...

Η ΧΗΜΕΙΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΕΙ ΤΗΝ ΥΛΗ . Τα αντικείμενα της Φυσικής. Οι αλληλεπιδράσεις της Φυσικής που δημιουργούν δυνάμεις. Η Ύλη, τα Σώματα, τα Πεδία. Το Ηλεκτρικό , το Μαγνητικό πεδίο και το Ηλεκτρομαγνητικό πεδίο

Δήμητρα Σπανού, χημικός, μόνιμη καθηγήτια Δ/θμιας Εκπ/σης στο 1ο Γυμνάσιο Δάφνης (μετά το 2010)   υπό κατασκευή   ΤΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΤΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΕΙΝΑΙ:  ΤΑ ΜΑΖΙΚΑ ΣΩΜΑΤΑ , ΤΑ ΠΕΔΙΑ ΔΥΝΑΜΕΩΝ, ΤΑ ΣΩΜΑΤΙΔΙΑ, ΤΑ ΦΥΣΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Έτσι σαν Φυσικά Αντικείμενα, στη Σύγχρονη...