ΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΟΥΣ. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΚΑΙ ΒΙΟΧΗΜΙΚΕΣ ΣΥΣΧΕΤΙΣΕΙΣ

Σύντομη βιογεωχημική ιστορία των οργανισμών. Μέρος τρίτο. Από το προκαρυωτικό στο ευκαρυωτικό κύτταρο. Πως εξελίχθηκε το εσωτερικό των πρώτων κυττάρων για να βελτιωθούν οι βιοχημικές , ενεργειακές και περιβαλλοντικές δυνατότητές του

Δήμητρα Σπανού, χημικός 1ο Γυμν. Δάφνης     υπό κατασκευή   ΤΑ ΠΡΩΤΑ ΚΥΤΤΑΡΑ ΗΤΑΝ ΤΑ ΠΡΟΚΑΡΥΩΤΙΚΑ ΚΥΤΤΑΡΑ. ΤΙ ΥΠΗΡΧΕ Σ' ΑΥΤΑ ΗΔΗ ΑΠΟ ΕΚΕΙΝΗ ΤΗΝ ΠΡΩΙΜΗ ΓΑΙΟΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ Τα πρώτα κύτταρα οριοθετημένα με την κυτταρική τους μεμβράνη, ξεκινούν με την  κατασκευή μιας αυτόνομης...

Σύντομη Βιογεωχημική Ιστορία των οργανισμών. Μέρος Πρώτο: Σε ποιες συνθήκες της αρχέγονης Γης δημιουργήθηκε η ζωή. Οι νόμοι της εξέλιξης και της φυσικής επιλογής των οργανισμών

Δήμητρα Σπανού, χημικός, καθηγήτρια στο 1ο Γυμνάσιο Δάφνης     ΤΟΣΟΥΤΟΝ Δ' ΑΠΟΛΕΛΟΙΠΕΝ Η ΠΟΛΙΣ ΗΜΩΝ ΠΕΡΙ ΤΟ ΦΡΟΝΕΙΝ ΚΑΙ ΛΕΓΕΙΝ ΤΟΥΣ ΑΛΛΟΥΣ ΑΝΘΡΩΠΟΥΣ, ΩΣΘ΄ ΟΙ ΤΑΥΤΗΣ ΜΑΘΗΤΑΙ ΤΩΝ ΑΛΛΩΝ ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΙ ΓΕΓΟΝΑΣΙΝ, ΚΑΙ ΤΟ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΟΝΟΜΑ ΠΕΠΟΙΗΚΕ ΜΗΚΕΤΙ ΤΟΥ ΓΕΝΟΥΣ, ΑΛΛΑ ΤΗΣ ΔΙΑΝΟΙΑΣ ΔΟΚΕΙΝ...

Σύντομη βιογεωχημική ιστορία των οργανισμών: Μέρος Τέταρτο: Από τα πρωτοκύτταρα στους αερόβιους οργανισμούς. Η πρόκληση του Οξυγόνου. Πως εξελίχθηκαν οι κυτταρικοί οργανισμοί μετά την απειλητική αύξηση του τοξικού αυτού στοιχείου στον πλανήτη.

Δήμητρα Σπανού καθηγήτρια χημικός 1ου Γυμνασίου Δάφνης     υπό κατασκευή Η ΖΩΗ ΣΑΝ ΗΛΕΚΤΡΟΧΗΜΙΚΗ  ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ ΚΥΤΤΑΡΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ Όλοι οι ζωντανοί οργανισμοί για λόγους φυσικοχημικούς, έχουν ανάγκη από διαρκή παροχή ενέργειας για να συνεχίσουν να ζουν. Αυτή η μεταφορά ενέργειας στα...

Σύντομη Βιογεωχημική Ιστορία των οργανισμών. Μέρος Δεύτερο: Σε ποιες συνθήκες της αρχέγονης Γης, τα πρώτα οργανικά μόρια, Αμινοξέα, Πυρηνικές Βάσεις, Σάκχαρα Λιπίδια, με αυτοσυγκρότηση, έδωσαν μακρομόρια μέσα στις πρώτες κλειστές λιπιδικές μεμβράνες

Δήμητρα Σπανού, καθηγήτρια Χημικός στο 1ο Γυμνάσιο Δάφνης   Αγαπητέ αναγνώστη καλύτερα να μην είχα κάνει αυτό το βήμα. Είναι προτιμότερο ο άνθρωπος, όταν βλέπει τα όρια της φύσης του, να προσέχει να μην τα προσπερνά, γιατί πολλές φορές το κοσμικό κακό πλανιέται γύρω και πάνω από τη σφαίρα της...

Σ