ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ
 • Σύντομη Βιογεωχημική Ιστορία των οργανισμών. Μέρος 1ο: ΣΕ ΠΟΙΕΣ ΦΥΣΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΤΗΣ ΑΡΧΕΓΟΝΗΣ ΓΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΘΗΚΕ Η ΖΩΗ.  Οι νόμοι της εξέλιξης και της φυσικής επιλογής  των οργανισμών (ολοκληρωμένο)
 • Σύντομη Βιογεωχημική Ιστορία των οργανισμών. Μέρος 2ο: ΠΟΙΟΙ ΦΥΣΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΟΔΗΓΗΣΑΝ ΤΙΣ ΧΗΜΙΚΕΣ ΟΥΣΙΕΣ ΤΩΝ ΚΛΕΙΣΤΩΝ ΜΕΜΒΡΑΝΩΝ  (Αμινοξέα, Πυρηνικές Βάσεις, Σάκχαρα Λιπίδια, Μακρομόρια) ΣΤΗΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΠΡΩΤΩΝ ΚΥΤΤΑΡΩΝ- ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ (ολοκληρωμένο)
 • Σύντομη βιογεωχημική ιστορία των οργανισμών. Μέρος 3ο. ΤΑ ΠΡΩΤΑ ΚΥΤΤΑΡΑ ΣΥΝΔΙΑΛΛΑΣΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΟΥΣ ΜΕ ΣΥΝΕΠΕΙΑ ΤΗΝ ΕΞΕΛΙΞΗ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΟΥΣ (βιοχημικά , ενεργειακά και περιβαλλοντικών δυνατότητων τους). Οι ευκαρυώτες (ολοκληρωμένο)
 • Σύντομη βιογεωχημική ιστορία των οργανισμών: Μέρος 4ο: ΑΠΟ ΤΑ ΠΡΩΤΟΚΥΤΤΑΡΑ ΣΤΟΥΣ ΑΕΡΟΒΙΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ. Η ΚΑΤΑΙΓΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΟΥ ΟΞΥΓΟΝΟΥ ΣΤΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ. Πως αντέδρασαν οι οργανισμοί μετά την απειλητική αύξηση του τοξικού αυτού στοιχείου στη Γη (ολοκληρωμένο)
 • Σύντομη Βιοχημική Ιστορία των Οργανισμών. Μέρος 5ο. ΚΟΙΝΟΒΙΑ, ΑΠΟΙΚΙΕΣ, ΑΠΟΙΚΙΑΚΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ. Οι δυνατότητες συνεργασίας μονοκύτταρων και έκφραση γονιδίων τους σε διαφορετικό χρόνο,  δημιουργούν πιο εξελιγμένες μορφές ζωής (ολοκληρωμένο)
 • Σύντομη βιογεωχημική ιστορία των οργανισμών. Μέρος 6ο. ΣΥΝΔΕΣΗ ΚΥΤΤΑΡΩΝ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥΣ ΓΙΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΟΛΥΚΥΤΤΑΡΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ. Οι αποικίες κυττάρων δημιουργούν ιστούς και εξελίσσονται σε πολυκύτταρους οργανισμούς (ολοκληρωμένο))
 
 
ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ. ΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΤΗΣ ΖΩΗΣ (υπό κατασκευή σε αρχικά στάδια)
ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ
 • Οι λειτουργίες της ζωής των οργανισμών.  Η λειτουργία της κυτταρικής μεμβράνης (υπό κατασκευή)
 • Νουκλεοτίδια και δεοξυνουκλεοτιδια. Η κοινή γλώσσα λειτουργίας των οργανισμών. (σε αρχικό στάδιο)
 • Οι λειτουργίες της ζωής των οργανισμών.  Μεταβολικές πορείες για προκαρυωτικούς οργανισμούς και ευκαρυωτικούς μονογονικούς, (σε αρχικό στάδιο)
 • Οι λειτουργίες της ζωής των οργανισμών. Πολλαπλασιασμός των κυττάρων: Απλή διαίρεση για τους προκαρυωτικούς και αφυλετικούς ευκαρυωτικούς,  οργανισμούς, μίτωση για τους ευκαρυωτικούς μονογονικούς, και μείωση για τους αμφιγονικούς οργανισμούς (σε αρχικό στάδιο)
 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Οι μεταβολικές διεργασίες στους οργανισμούς (αρχικά)
 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β Συστήματα διακίνησης ενέργειας μέσω ηλεκτρικών φορτίων στις μεμβράνες. Αλυσίδες ηλεκρονίων στην φωτοσύνθεση και κύκλο του Κρεμπς. Οξειδωτική φωσφορυλίωση (-) (αρχικά)
 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ Η κινητικότητα σε οργανισμούς  (αρχικά)
 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ Η εξωτερική κατασκευή των οργανισμών
ΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΣΤΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ. 1ο μέρος: Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΚΥΤΤΑΡΙΚΗΣ ΜΕΜΒΡΑΝΗΣ. Ο ρόλος και η λειτουργία των κυτταρικών πρωτεϊνών. (ολοκληρωμένο)
 
ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ. Η ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ
ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ
 • Η κατασκευή των οργανισμών, βιοχημική συνέχεια Μέρος πρώτο. ΑΠΛΕΣ ΧΗΜΙΚΕΣ ΠΡΟΒΙΟΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΑ ΠΡΩΤΑ ΚΥΤΤΑΡΑ: Πριν από τα πρωτοβακτήρια ή την μετέπειτα εμφάνιση πιο εξελιγμένων οργανισμών, δημιουργούνται οι πρώτες απλές βιοχημικές μονάδες (ολοκληρωμένο)
 • Η κατασκευή των οργανισμών. Βιοχημική συνέχεια. Μέρος Δεύτερο. ΜΕΜΒΡΑΝΕΣ ΦΩΣΦΟΛΙΠΙΔΙΩΝ ΕΓΚΛΕΙΟΥΝ ΕΛΕΥΘΕΡΕΣ ΠΡΟΒΙΟΤΙΚΕΣ ΟΥΣΙΕΣ ΠΡΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΩΝ ΠΡΩΤΩΝ ΑΥΤΟΝΟΜΩΝ ΚΥΤΤΑΡΩΝ. Κυτταρικες μεμβράνες στο προκαρυωτικό και ευκαρυωτικό κύτταρο (ολοκληρωμένο)
 • Η κατασκευή των Οργανισμών. Βιοχημική συνέχεια. Μέρος Τρίτο. Η ΧΗΜΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΧΗΜΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΟΥ ΚΥΤΤΑΡΟΥ: Ποια είναι και πως δημιουργούνται τα βασικά βιομορία των κυττάρων (ολοκληρωμένο)
 • Η κατασκευή των οργανισμών. Βιοχημική συνέχεια. Μέρος Τέταρτο. ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ: Μακρομόρια συγκροτούνται σε λειτουργικά μακρομόρια και υπερμοριακά συγκροτήματα, και δίνουν ένζυμα, βασικές μεμβράνες, ριβοσώματα, ινίδια, κολλαγόνο, ιούς, φάγους κ.α  (σε τελικό στάδιο)
 • Η κατασκευή των Οργανισμών. Βιοχημική συνέχεια. Μέρος Πέμπτο. ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ: ΤΑ ΠΡΩΤΑ ΚΥΤΤΑΡΑ: Η δημιουργία αυτόνομων και ολοκληρωμένων μονάδων ζωντανών οργανισμών.  (υπό κατασκευή)
 • Η κατασκευή των Οργανισμών. Βιοχημική συνέχεια. Μέρος Έκτο.  ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΟΥ ΚΥΤΤΑΡΟΥ -  ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ:  Μέσα από την διαφορετική ενεργοποίηση του γονιδιώματος των κυττάρων δημιουργούνται διαφορετικά κύτταρα που εξελίσσονται σε αποικίες ή σε ιστούς πολυκύτταρου (σε αρχικό στάδιο)
 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Δομές στα όρια οργανισμού και περιβάλλοντος
 •   ΔΟΜΕΣ ΣΤΑ ΟΡΙΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΟΝΤΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΟΥΣ.1ο Μέρος : Ο ΓΛΥΚΟΚΑΛΥΚΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΚΥΤΤΑΡΟ: Ενωτικό σύμπλεγμα από υδατάνθρακες με  πρωτεϊνών, λιπιδίων ζωϊκά κύτταρα  για προστασία και επικοινωνίας (ατελείωτο)
 • ΔΟΜΕΣ ΣΤΑ ΟΡΙΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΟΝΤΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΟΥΣ. 2ο μέρος: ΚΥΤΤΑΡΙΚΟ ΤΟΙΧΩΜΑ ΦΥΤΙΚΟΥ ΚΥΤΤΑΡΟΥ: Περιβάλλει προστατεύει, τροφοδοτεί, δίνει επικοινωνία και μορφή στο κύτταρα. Αποτελεί έτσι, τον εξωκυτταρικό χώρο γύρω από τα κύτταρα  φυτών,(ατελείωτο)
 • ΔΟΜΕΣ ΣΤΑ ΟΡΙΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΟΝΤΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΟΥΣ. 3ο μέρος: Ο ΓΛΥΚΟΚΑΛΥΚΑΣ ΜΕΜΒΡΑΝΗΣ ΜΙΚΡΟΒΙΑΚΩΝ ΑΠΟΙΚΙΩΝ. Βοηθά την προσκόλληση αποικίας μικροβίων σε μια επιφάνεια (ακατέργαστο)
 • ΔΟΜΕΣ ΣΤΑ ΟΡΙΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΟΝΤΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΟΥΣ: 4ο μέρος: ΕΠΙΔΕΡΜΙΔΙΟ στα αρθρόποδα, ΚΕΛΥΦΟΣ στα αυγά εντόμων,  ΤΟΙΧΩΜΑ και ΚΑΨΑ σε είδη βακτηρίων και μυκήτων,  απομονώνουν τον οργανισμό σαν εξωκυττάριες δομές (ατελείωτο)
 • ΔΟΜΕΣ ΣΤΑ ΟΡΙΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΟΝΤΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΟΥΣ. 5ο μέρος: Η ΕΠΙΔΕΡΜΙΔΑ ΚΑΙ  Η ΚΕΡΑΤΙΝΗ ΣΤΟΙΒΑΔΑ ΤΗΣ ΣΤΑ ΖΩΪΚΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ (ατελείωτο)
 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β Εξωκυττάριες δομές των οργανισμών
 • ΔΟΜΕΣ ΣΤΑ ΟΡΙΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΟΝΤΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΟΥΣ. 5ο μέρος: Η ΕΠΙΔΕΡΜΙΔΑ ΚΑΙ  Η ΚΕΡΑΤΙΝΗ ΣΤΟΙΒΑΔΑ ΤΗΣ ΣΤΑ ΖΩΪΚΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ (υπό έρευνα)
 • ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΒΟΗΘΗΤΙΚΕΣ ΟΥΣΙΕΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ: Μέρος Δεύτερο:  ΕΚΚΡΙΜΑΤΑ στο ξυλώδες  περίβλημα σε φυτά. Ρητίνες, κόμμεα (υπό έρευνα)
 • ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΒΟΗΘΗΤΙΚΕΣ ΟΥΣΙΕΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ. Μέρος τρίτο: Επιθήλιο στα ασπόνδυλα , πλακοειδή λέπια για χονδροιχθύες, λέπια για τους ιχθύες (υπό έρευνα)
 • ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΒΟΗΘΗΤΙΚΕΣ ΟΥΣΙΕΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ. Μέρος τέταρτο: Δέρμα, τρίχες, δόντια κ.λ.π. στα σπονδυλόζωα, (υπό έρευνα)
 
 
 
 
 
ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ. ΒΙΟΧΗΜΙΚΕΣ ΣΥΣΧΕΤΙΣΕΙΣ
 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Η εξωτερική κατασκευή βιολογικών οντοτήτων
 • Η ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΟΝΤΟΤΗΤΩΝ. 1ο μέρος : ΤΑ ΑΜΦΙΦΙΛΑ ΛΙΠΙΔΙΑ ΤΗΣ ΚΥΤΤΑΡΙΚΗΣ ΜΕΜΒΡΑΝΗΣ ΒΑΚΤΗΡΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΕΥΚΑΡΥΩΤΙΚΩΝ ΚΥΤΤΑΡΩΝ (ολοκληρωμένο)
 • Η ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ. 2ο μέρος : Η ΠΟΛΙΚΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ. Πολικότητα μεμβρανών. Πολικότητα επιθήλιων (δέρματος, οργάνων)  (ολοκληρωμένο)
 • ΟΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ. 3ο μέρος : ΟΙ ΠΡΩΤΕΪΝΕΣ ΤΗΣ ΚΥΤΤΑΡΙΚΗΣ ΜΕΜΒΡΑΝΗΣ ΒΑΚΤΗΡΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΕΥΚΑΡΥΩΤΙΚΩΝ ΚΥΤΤΑΡΩΝ (ολοκληρωμένο)
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β Η λειτουργία των οργανισμών
 • Βιοχημικές συσχετίσεις στς μεταβολικές διεργασίες του κυττάρου

 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ