Η κατασκευή των οργανισμών. Από το απλό πρωτοκύτταρο σε πολυσύνθετους εξελιγμένους οργανισμούς. Τι εξακολουθεί να υπάρχει, τι συμπληρώνεται και τι εξαφανίζεται

Η κατασκευή των Οργανισμών. Βιοχημική συνέχεια. Μέρος Τρίτο. Η ΧΗΜΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΧΗΜΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΟΥ ΚΥΤΤΑΡΟΥ: Ποια είναι και πως δημιουργούνται τα βασικά βιομορία των κυττάρων

2022-06-29 11:36
Δήμητρα Σπανού, χημικός, καθηγήτρια στο 1ο Γυμνάσιο Δάφνης   ΤΑ ΚΥΡΙΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΑ ΜΟΡΙΑ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ Πριν ακόμα εμφανιστεί η ζωή στον αρχέγονο πλανήτη  Γη, υπήρχαν απλές χημικές ουσίες, όπως το υδρογόνο, το άζωτο, το μεθάνιο, η αμμωνία, το διοξείδιο του άνθρακα.  Σε ακραίες συνθήκες...

Η κατασκευή των οργανισμών. Βιοχημική συνέχεια. Μέρος Τέταρτο. ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ: Μακρομόρια συγκροτούνται σε λειτουργικά μακρομόρια και υπερμοριακά συγκροτήματα, και δίνουν ένζυμα, βασικές μεμβράνες, ριβοσώματα, ινίδια, κολλαγόνο, ιούς, φάγους κ.α

2022-06-19 02:52
Δήμητρα Σπανού, χημικός 1ο Γυμν. Δάφνης     υπό κατασκευή     ΑΥΤΟΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ, ΥΠΟΒΟΗΘΟΥΜΕΝΗ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ, ΚΑΤΕΥΘΥΝΟΜΕΝΗ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ   ΑΥΤΟΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΟΜΟΙΩΝ ΥΠΟΜΟΝΑΔΩΝ Α. ΑΥΤΟΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΠΡΩΤΕΙΝΩΝ  Η αναδίπλωση της πεπτιδικής αλυσίδας και η διαμόρφωση στο χώρο της...

Η κατασκευή των οργανισμών. Βιοχημική συνέχεια. Μέρος Δεύτερο. ΜΕΜΒΡΑΝΕΣ ΦΩΣΦΟΛΙΠΙΔΙΩΝ ΕΓΚΛΕΙΟΥΝ ΕΛΕΥΘΕΡΕΣ ΠΡΟΒΙΟΤΙΚΕΣ ΟΥΣΙΕΣ ΠΡΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΩΝ ΠΡΩΤΩΝ ΑΥΤΟΝΟΜΩΝ ΚΥΤΤΑΡΩΝ. Κυτταρικες μεμβράνες στο προκαρυωτικό και ευκαρυωτικό κύτταρο

2022-06-12 09:14
Δήμητρα Σπανού, Χημικός, καθηγήτρια στο 1ο Γυμνάσιο Δάφνης     ΕΝ ΑΡΧΗ ΗΤΑΝ ΤΑ ΠΡΩΤΑ ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΜΟΡΙΑ ΛΙΠΙΔΙΑ, ΣΑΚΧΑΡΑ, ΑΜΙΝΟΞΕΑ ΚΑΙ ΤΑ ΛΙΠΙΔΙΑ  ΣΥΜΠΥΚΝΩΘΗΚΑΝ ΣΕ ΜΕΜΒΡΑΝΙΚΕΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ  ΟΙ ΜΕΜΒΡΑΝΕΣ ΛΙΠΙΔΙΩΝ ΠΕΡΙΕΚΛΕΙΣΑΝ ΤΑ ΥΠΟΛΛΕΙΠΑ ΜΟΡΙΑ ...ΚΑΙ ΕΓΕΝΕΤΟ ΚΥΤΤΑΡΟ Η πλασματικη...

Η κατασκευή των οργανισμών, βιοχημική συνέχεια Μέρος πρώτο. ΑΠΛΕΣ ΧΗΜΙΚΕΣ ΠΡΟΒΙΟΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΑ ΠΡΩΤΑ ΚΥΤΤΑΡΑ: Πριν από τα πρωτοβακτήρια ή την μετέπειτα εμφάνιση πιο εξελιγμένων οργανισμών, δημιουργούνται οι πρώτες απλές βιοχημικές μονάδες

2022-04-22 19:12
Δήμητρα Σπανού , χημικός, καθηγήτρια στο 1ο Γυμνάσιο Δάφνης     ΕΝ ΑΡΧΗ ΗΝ Ο ΔΙΑΜΟΡΦΟΥΜΕΝΟΣ ΠΛΑΝΗΤΗΣ ΓΗ,  ΚΑΙ Η ΘΕΡΜΟΠΥΡΗΝΙΚΗ, ΘΕΡΜΙΚΗ ΚΑΙ ΗΛΙΑΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΕΝΟΝΤΟ ΟΙ ΠΡΩΤΕΣ ΑΠΛΕΣ ΑΝΟΡΓΑΝΕΣ ΧΗΜΙΚΕΣ ΟΥΣΙΕΣ    Η αρχική δημιουργία μικρών μορίων- προδρόμων οργανικών...