Η κατασκευή των Οργανισμών. Βιοχημική συνέχεια. Μέρος Πέμπτο. ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ: ΤΑ ΠΡΩΤΑ ΚΥΤΤΑΡΑ: Η δημιουργία αυτόνομων και ολοκληρωμένων μονάδων ζωντανών οργανισμών.

2022-08-24 09:58

Δήμητρα Σπανού, χημικός, καθηγήτρια στο 1ο Γυμνάσιο Δάφνης

 

υπό κατασκευή

 

ΤΟ ΚΥΤΤΑΡΟ: Η ΑΠΛΟΥΣΤΕΡΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΕΚΦΡΑΖΕΤΑΙ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ Η ΖΩΗ

Η απλούστερη βιολογική κατασκευή που παράγει έναν ζωντανό οργανισμό είναι το κύτταρο. Αν και τα κύτταρα έχουν ταξινομηθεί στις δυο μεγάλες κατηγορίες, των προκαρυωτικών και των ευκαρυωτικών κυττάρων, καλό είναι να δείξουμε τις κοινες δομές και λειτουργίες τους , που στο ευκαρυωτικό βέβαια έχουν εξελιξθεί, προσαρμοστεί και βελτιωθεί.

Η βασικότερη από αυτές σχετίζεται με τα νουκλεϊκά οξέα του κυττάρου (σε πυρήνα ή όχι) και είναι:

ααποθήκευση πληροφοριών στα νουκλεϊκά οξέα (DNA, RNA) του κυττάρου που είναι γνωστά με τον όρο γενετικό υλικό,  οι οποίες να μπορούν να κληρονομηθούν από τους απογόνους

β. η δημιουργία  σημάτων που προέρχονται  από τα νουκλεϊκά οξέα και είναι μια συγκεκριμένη αλληλουχία αζωτούχων βάσεων , εφόσον κωδικοποιείται σε ορισμένες περιοχές αυτού (χημικός κώδικας) και αποτελεί ένα μέρος του DNA. Στον άνθρωπο είναι το 20%

που λέγονται γονίδια, και το σύνολο των μυνημάτων αυτών αποτελεί τον γενετικό κώδικα

γ. ο έλεγχος της λειτουργίας του οργανισμού με την έκφραση των σημάτων αυτών που είναι η κατασκευή πρωτεϊνών, οι οποίες πρωτεϊνες αποτελούν τις βασικές ουσίες για την ύπαρξη και λειτουργία οργανισμών

 

Το σύνoλο του DNA , RNA, πάνω στο οποίο βρίσκεται το κωδικοποιημένο υλικού λέγεται γονιδίωμα του κυττάρου

Το υπόλοιπο DNA που δεν είναι κωδικοποιημένο φέρεται με διάφορα ονόματα όπως συνδετικό DNA, δορυφορικό ΔΝΑ κ.α.