Η εξωτερική κατασκευή των οργανισμών

Η ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΟΝΤΟΤΗΤΩΝ . Μέρος 2ο:(ΚΥΤΤΑΡΑ ΦΥΤΙΚΑ, ΒΑΚΤΗΡΙΩΝ, ΜΥΚΗΤΩΝ.): α. ΚΥΤΤΑΡΙΚΗ ΜΕΜΒΡΑΝΗ (ελέγχου, ενέργειας) β. ΚΥΤΤΑΡΙΚΟ ΤΟΙΧΩΜΑ (προστασίας, επικοινωνίας)

Δήμητρα Σπανού, χημικός, καθηγήτρια στο 1ο Γυμνάσιο Δάφνης   υπό κατασκευή   ΠΟΙΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΕΧΟΥΝ ΚΥΤΤΑΡΑ ΜΕ ΠΛΑΣΜΑΤΙΚΗ ΜΕΜΒΡΑΝΗ και ΟΙ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΤΟΥΣ Πλασματική εμβράνη έχουν τα κύτταρα των ζώων, των ιών, των φυτών, των προκαρυωτικών οργανισμών και των μυκήτων. Γενικά οι μεμβράνες...

Η ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΟΝΤΟΤΗΤΩΝ (κυττάρων, αποικιών, οργανισμών, ιστών, οργάνων κ.λ.π.) Μέρος 5ο: ΟΡΓΑΝΑ ΠΟΛΥΚΥΤΤΑΡΩΝ ΖΩΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ: ΚΑΡΔΙΑΣ : ΠΕΡΙΚΑΡΔΙΟ (ΕΠΙΚΑΡΔΙΟ ΚΑΙ ΙΝΩΔΕΣ ΠΕΤΑΛΟ)

Δήμητρα Σπανού χημικός, καθηγήτρια στο 1ο Γυμνάσιο Δάφνης   Η ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΡΓΑΝΩΝ. ΤΟ ΠΕΡΙΚΑΡΔΙΟ ΤΗΣ ΚΑΡΔΙΑΣ ΖΩΪΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ Το περικάρδιο της καρδιάς είναι ένας ινώδης σάκος που περιβάλλει την καρδιά. Αποτελείται από δύο καλύματα, το ένα εσωτερικά που λέγεται επικάρδιο και...

Η ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΟΝΤΟΤΗΤΩΝ (κυττάρων, αποικιών, οργανισμών, ιστών, οργάνων κ.λ.π.). Μέρος 4ο: ΤΟ ΔΕΡΜΑ ΚΑΙ Η ΕΠΙΔΕΡΜΙΔΑ ΣΕ ΠΟΛΥΚΥΤΤΑΡΟΥΣ ΖΩΪΚΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ

Δήμητρα Σπανού , Χημικός, καθηγήτρι 1ου Γυμνασίου Δάφνης     Τα κύτταρα και οι Οργανισμοί διαθέτουν ένα εξωτερικό περίβλημα που εξυπηρετεί ανάγκες τους για οριοθέτηση, επικοινωνία, προστασία κ.λ.π. Παρατηρείται όμως πως αντίστοιχα "τελειώματα" υπάρχουν και σε άλλες βιολογικές...

Η ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΟΝΤΟΤΗΤΩΝ (κυττάρων, αποικιών, οργανισμών, ιστών, οργάνων κ.λ.π.). Μέρος 3ο: ΜΙΚΡΟΒΙΑΚΕΣ ΑΠΟΙΚΙΕΣ : ΜΗΤΡΑ ΑΠΟΙΚΙΩΝ: (ΑΠΟΙΚΙΑΚΗ ΜΕΜΒΡΑΝΗ ΚΑΙ ΓΛΥΚΟΚΑΛΥΚΑΣ)

Δήμητρα Σπανού, χημικός, καθηγήτρια του 1ου Γυμνασίου Δάφνης     ακατέργαστο https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A7%CE%B9%CF%84%CE%AF%CE%BD%CE%B7 (ΓΛΥΚΟΚΑΛΥΚΑΣ;)Έγινε γνωστή και με το όνομα Fungin αφού ανακαλύφθηκε και έγινε επιτυχημένη ανάλυσή της για πρώτη φορά...

Η ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΟΝΤΟΤΗΤΩΝ (κυττάρων, αποικιών, οργανισμών, ιστών, οργάνων κ.λ.π.). Μέρος 1ο: ΠΡΩΤΟΚΥΤΤΑΡΑ, ΖΩΪΚΑ ΚΥΤΤΑΡΑ: Η ΚΥΤΤΑΡΙΚΗ ΜΕΜΒΡΑΝΗ (ελέγχου και ενέργειας) ΓΛΥΚΟΚΑΛΥΚΑΣ (προστασίας και επικοινωνίας)

Δήμητρα Σπανού , Χημικός, καθηγήτρια στο 1ο Γυμνάσιο Δάφνης   ΑΝΤΙ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ Πρίν από 4 έως 3,5 δισεκατομύρια χρόνια περίπου, μέσα στις αρχέγονες θάλασσες της Γης, με διαφορετικά δεδομένα σε ότι αφορά τις συνθήκες του περιβάλλοντος, ένα "διάλυμα" από χημικές ουσίες άρχισε να ξεφεύγει από τους...