αναρρωτιέμαι στα εξωτερικά ιατρεία αθλητικών κακώσεων τηρούνται αρχεία καταγραφής όλων των περιστατικών που συμβαίνουν