Έρημη η Καστοριά! Ελπίζουμε η φύλαξη των συνόρων να ενισχυθεί.