Στον Άγιο Κωνσταντινο Σάμου Σταμαία Ξανθόπουλου Μιχάνης Χατζηκωσταντής κάθονται στο πεζούλι