Παρασκευή θεραπαευτικής κρέμας από μαθήτριες στη Σάμο