με μέλη του οικολογικού συλλόγου Αιγαίου πριν το 2000 στη Σάμο