Μαθηματικοί, Να τους δείχνουν με το δάκτυλο. Συνέδρια...4th International Eurasian Conference on Mathematical Sciences and Applications (IECMSA-2015), Athens, Greece. 31 August-03 September 2015.