μερικές από τις συμμαθητριες με συζύγους σε εταιρίες της Νότιας Ιταλίας