Άγρυπνη βίγλα εκράταγε, πολύ ψηλά αναμμένη, του πόθου η μαντική φωτιά, και γύρα μια γενιά θεών συμμαζεμένη με κοίταε σκεφτική...