Φωτογραφία που πήρε και μου έδωσε μου έδωσε η συνάδελφος Ε. Χ.