Εκει που όλα ήταν στραβά και έρχότανε η λύπη, το μετανοιώσαν οι θεοί κι έκαναν τον Δημήτρη/ τρα