και κάποιοι που ελπίζουν ακόμα, και τι να λέμε πια...