πάντα είχα μπλεξίματα κακώς ή καλώς...μα ξέμλεξα κι ο τρόπος είν απλός