Με Συλογος Αιγαίου με καθηγητές από Άγιο Κύρηκο και αλλού