Οι υποθέσεις του κράτους σε ανθρώπους πληρως ενημερωμένους για τα εσωτερικά και εξωτερικά θέματα της αρμοδιότητάς τους