Αρρωστησε παιζοντας τον κρέοντα σε αρχαία παράσταση της "Αντιγόνης". Στο σανίδι να μας βρίσκει το κακό μόνο...