Δουλειά από το 4 τεύχος Σχολικου Περιοδικού που δεν βγήκε