από τον σύλλογο στήριξης οικογενιών με άτομα με προβλήματα ψυχικής υγείας 2008-9