αναμνηστική μπλουζα φτιαγμένη από τρόφιμους ιδρυματων για ψυχικά νοσήματα στην Πρ. Γιουγκοσλαβία κατά το 2008