Κάϊλλα Στυλιανή, Πατινιωτης Ε, Εγώ, Βουργάνα Ευαγγελία. 1969 Σάμος αιθουσα του Δήμου